Küçük çocukların dişçi korkusunu yenmek için kullanılacak bir sedasyon cihazı tasarlandı. Cihazın kapladığı alanın minimum olması ve kolay kullanım ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu.

  • Firma: AMS Ltd.
  • Kapsam: Endüstriyel tasarım

Web sitesi